Senast publicerat 01-12-2021 18:52

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021. 

Under debatten har Mari-Leena Talvitie understödd av Riikka Purra framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.