Senast publicerat 01-12-2021 18:57

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 207/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021. 

Under debatten har Veikko Vallin understödd av Juha Mäenpää framställt ett förslag gällande motiven. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 207/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget gällande motiven som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 114 ja, 31 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.