Punkt i protokollet
PR
144
2017 rd
Plenum
Måndag 18.12.2017 kl. 12.02—4.02
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
1.56
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Tämä sinänsä aika byrokraattisen kuuloinen otsikko pitää sisällään yhden, voisiko sanoa, pitkittyneimmistä ja ehkä merkittävimmistäkin periaatteellisista poliittisista kädenväännöistä, joita täällä salissa on tällä kaudella käyty, ja se tarkoittaa siis hallintarekisteröintiä. Tässä loppuvaiheessahan kävi niin, että tuo pitkään telakalla ollut hallintarekisteröinti jouduttiin kokoomuksen painostuksesta tuomaan tänne ratkaistavaksi, ja se ironiahan oli tässä se, että kun oli kuukausien ellei jopa vuosien ajan todettu, että opposition osoittama kritiikki ja osoittamat ongelmat eivät olleet todellisia, niin sitten loppujen lopuksi juuri niihin kysymyksiin yritettiin vastata sitten näillä lausumilla, jotka tähän hallintarekisteröintilainsäädäntöön lopulta saatiin. Ja tässä on nyt sitten saatu ensimmäinen osa tästä laastaroinnista aikaan. Toinen laastari on odotettavissa mahdollisesti ensi vuoden aikana, ja sitten vasta voimme arvioida, mahdollisesti emme edes tämän eduskuntakauden aikana, toteutuiko omistusten julkisuus ollenkaan siinä nykyisessä laajuudessaan ennen tätä hallintarekisteröintiä vai tuleeko siihen vaikeuksia, onko suomalaisten yritysten omaisuus entistä helpommin piilotettavissa veroparatiiseihin vai ei. Tämä edelleen vastaa vain siihen kysymykseen, että yritysten edunsaajat, osingonsaajat, voivat ehkä joutua julkisuuteen, mutta luovutustilanteissa luovutusten saajia ei vieläkään saada esiin. 
1.58
Arto
Pirttilahti
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Todellakin tässä on materiaalisesti iso lakipaketti, tässä on muun muassa talousvaliokunnan mietintö, ja tämän prosessin aikana tähän koko lakipakettiin tuli varmaan satakunta muutosta. Tässä jäi meitä vielä keskusteluttamaan vahvasti tämä joukkorahoituksen rooli. Mutta kuten toteamme niissä mietinnön teksteissä, joukkorahoituslaki tulee uudistumaan vielä ensi kevään aikana ja sitä tullaan sitten omalta osaltaan vielä vahvistamaan. Mutta tällä esityksellä mennään. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—29 i proposition RP 151/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 04-04-2018 11:45