Senast publicerat 05-06-2021 17:43

Punkt i protokollet PR 144/2018 rd Plenum Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket

Regeringens propositionRP 136/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019.