Punkt i protokollet
PR
144
2018 rd
Plenum
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
Senast publicerat 21-01-2019 13:36