Punkt i protokollet
PR
144
2018 rd
Plenum
Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2019. 
Senast publicerat 21.1.2019 13:39