Senast publicerat 05-06-2021 17:47

Punkt i protokollet PR 144/2018 rd Plenum Fredag 18.1.2019 kl. 13.00—13.34

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 183/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 35/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 35/2018 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 183/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.