Senast publicerat 02-12-2021 21:18

Punkt i protokollet PR 144/2021 rd Plenum Torsdag 2.12.2021 kl. 16.00—20.36

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 164/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.