Senast publicerat 20-12-2022 21:10

Punkt i protokollet PR 144/2022 rd Plenum Tisdag 20.12.2022 kl. 9.59—19.11

3. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 37/2022 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.12.2022. 

Vi går över till omröstningar huvudtitelvis. Förslag och understöd kan framställas en riksdagsgrupp åt gången. Eventuella korrigeringar som ledamöterna gör till protokollet görs först efter att samtliga omröstningar under huvudtiteln verkställts.