Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 145/2017 rd Plenum Tisdag 19.12.2017 kl. 10.09—22.39

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Utskottets betänkandeStoUB 1/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-166904
Förslag till uttalanden 18.12.2017
Bilaga 3A
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-166905
Förslag om misstroende 18.12.2017
Bilaga 3B
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.12.2017. 

Under debatten har Sari Tanus understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Vidare har Anneli Kiljunen understödd av Mika Niikko framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. Arja Juvonen har understödd av Mika Niikko framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3. 

Under debatten har Hannakaisa Heikkinen understödd av Pauli Kiuru framställt ett förslag till uttalande, Sari Tanus har understödd av Päivi Räsänen framställt fem förslag till uttalanden och Mika Niikko har understödd av Leena Meri framställt ett förslag till uttalande. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Under debatten har dessutom Anneli Kiljunen understödd av Päivi Räsänen framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3B) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 65 nej, 2 avstår; 8 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—24 i proposition RP 100/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 4, 6, 8, 12/2016 rd samt 34 och 42/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. 

Talman Maria Lohela
:

Till följande ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 

Anneli Kiljunens förslag 2, Sari Tanus förslag 2, Arja Juvonens förslag 3 och Hannakaisa Heikkinens förslag gäller samma ärende. 

Vid omröstningarna ställs först Sari Tanus förslag 2 mot Anneli Kiljunens förslag 2. Därefter ställs det segrande förslaget mot Arja Juvonens förslag 3, därefter ställs det segrande förslaget mot Hannakaisa Heikkinens förslag och slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Aneli Kiljunens förslag 2 "ja, Sari Tanus förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 182 ja, 11 nej, 2 avstår; 4 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anneli Kiljunens förslag 2. 
2) Arja Juvonens förslag 3 "ja", Anneli Kiljunens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 119 ja, 76 nej; 4 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Arja Juvonens förslag 3. 
3) Hannakaisa Heikkinens förslag "ja", Arja Juvonens förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 107 ja, 85 nej, 2 avstår; 5 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Hannakaisa Heikkinens förslag. 
4) Betänkandet "ja", Hannakaisa Heikkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 5 ja, 187 nej; 7 frånvarande
 

Riksdagen godkände Hannakaisa Heikkinens förslag till uttalande. 

Följande anmälningar antecknades till protokollet: Harry Harkimo /saml avsåg rösta "nej", Veera Ruoho /saml avsåg rösta "nej", Aila Paloniemi /cent avsåg rösta "nej", Olli-Poika Parviainen /gröna avsåg rösta "nej", Jari Myllykoski /vänst avsåg rösta "nej". 

Talman Maria Lohela
:

Anneli Kiljunens förslag 1 och Sari Tanus förslag 1 gäller samma ärende. Vid omröstningarna ställs först Sari Tanus förslag 1 mot Anneli Kiljunens förslag 1. Därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Anneli Kiljunens förslag 1 "ja", Sari Tanus förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 188 ja, 6 nej, 1 avstår; 4 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anneli Kiljunens förslag 1. 
2) Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 77 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 127 ja, 68 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 70 nej, 1 avstår; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag 5 "nej".
Omröstningsresultat: 122 ja, 72 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 89 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 91 nej; 6 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 131 ja, 63 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag 4 "nej".
Omröstningsresultat: 172 ja, 21 nej, 1 avstår; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag 5 "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 77 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Mika Niikkos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 118 ja, 71 nej; 10 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget om misstroende. 

Förtroende för statsrådet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 80 nej, 7 avstår; 6 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. 

Följande anmälning antecknades till protokollet: Veronica Rehn-Kivi /sv avsåg rösta "nej" vid omröstning 5. 

Ärendet slutbehandlat.