Senast publicerat 05-06-2021 11:13

Punkt i protokollet PR 145/2017 rd Plenum Tisdag 19.12.2017 kl. 10.09—22.39

8.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 18.12.2017. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.