Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 145/2018 rd Plenum Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00—16.29

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 257/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.1.2019.