Punkt i protokollet
PR
145
2018 rd
Plenum
Tisdag 22.1.2019 kl. 14.00
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 22.1.2019 15:00