Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 145/2020 rd Plenum Fredag 13.11.2020 kl. 13.00—13.28

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.