Senast publicerat 08-12-2021 10:57

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.