Senast publicerat 03-12-2021 16:06

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.