Senast publicerat 03-12-2021 16:06

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 215/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2021.