Senast publicerat 09-03-2022 16:54

Punkt i protokollet PR 145/2021 rd Plenum Fredag 3.12.2021 kl. 13.00—13.56

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Kvarnström. 

Debatt
13.25 
Johan Kvarnström sd :

Ärade talman, arvoisa puhemies! Tämä lainmuutos on pieni mutta tärkeä askel kokonaisuudessa, jonka avulla olemme siirtymässä kohti hiiletöntä liikennettä. Tässä sähköautoja koskeva autoveron alennus tasapainotetaan niiden ajoneuvoveron korotuksella. Kannustimet sähköauton valitsemiseen lisääntyvät, eikä valtion talous kärsi kovasti. Tavoite on perusteltu: päästöttömien autojen osuuden kasvattaminen on tärkeää. Se pienentää meidän ilmastojalanjälkeämme ja vähentää myös ilmansaasteita. Joskus sanotaan, että tästä hyötyvät vain varakkaat ihmiset, joilla on varaa sähköauton ostamiseen, mutta puhtaampi ilma hyödyttää tosiasiassa kaikkia, ja autokannan uudistaminen kestävämpään suuntaan on kaikkien etu. 

Sähköautot yleistyvät, ja on selvää, että niiden merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Samalla ne kuitenkin herättävät myös voimakkaita kielteisiä tunteita. Sanotaan, että ne eivät kestä meidän olosuhteitamme, että ne vain aiheuttavat ympäristön turmeltumista ja että niitä valmistetaan lapsityövoimalla. Monet, jotka eivät koskaan ole välittäneet siitä, missä olosuhteissa käyttämiämme tuotteita vaatteista tietokoneisiin valmistetaan, ovat yhtäkkiä hyvin tiedostavia sähköautojen suhteen. Niitä pidetään uhkana ja mahdollisena huijauksena. Mutta — yhtään väheksymättä olemassa olevia ongelmia muun muassa kaivostoiminnassa — fossiiliset rakenteet ovat huomattavasti haitallisempia planeetallemme ja ihmiskunnalle, eikä oikea ratkaisu ole kehityksen hidastaminen vaan tuotantoketjujen eettisten ongelmien ratkaiseminen, mikä koskee suurta osa käyttämistämme kulutustavaroista. Meidän tulee myös ymmärtää, että kehitys on nopeaa. Akuista tulee entistä kestävämpiä ja niiden kierrätysmahdollisuudet paranevat. 

Kaiken kaikkiaan sähköautot ovat ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Sen puolesta puhuu sekin, että valtiovarainvaliokunnan kuulemat asiantuntijat kannattivat ehdotettua nollapäästöisten henkilö- ja pakettiautojen autoveron poistoa päästövähennystoimenpiteenä. — Kiitos, tack. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 176/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.