Senast publicerat 05-06-2021 16:49

Punkt i protokollet PR 146/2018 rd Plenum Onsdag 23.1.2019 kl. 14.00—17.18

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 257/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2018 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 29/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
17.15 
Toimi Kankaanniemi ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä on ihan hyvä lakiesitys, joka on käsitelty valtiovarainvaliokunnassa, sen verojaostossa. Me kannatamme tätä.  

Perussuomalaiset eivät valiokunnassa yhtyneet näihin lausumiin, jotka vasemmistopuolueet ovat tähän esittäneet, kaksi seurantalausumaa. Niistä tietysti keskustellaan toisessa käsittelyssä tarkemmin, tai on mahdollista käsitellä, mutta täällä nyt ei näytä olevan näiden vastalauseen tekijöitten edustajia paikalla, joten totean vain lyhyesti vielä, että esitys on ihan paikallaan ja seuranta on aina tarpeen.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 257/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.