Punkt i protokollet
PR
146
2020 rd
Plenum
Tisdag 17.11.2020 kl. 14.00—19.00
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020. 
Senast publicerat 17-11-2020 19:25