Senast publicerat 07-12-2021 21:54

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 181/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 181/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.