Senast publicerat 25-04-2022 16:57

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 19/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt. Ledamot Kalmari, presentationsanförande, varsågod. 

Debatt
20.25 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lainsäädäntö liittyy tuohon edelliseen, mitä jo tuossa esittelin. Siis kyse on hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi rehulakia. Ehdotetulla lailla rehulakiin tehtäisiin Euroopan unionin lääkerehuja koskevan lainsäädännön vaatimat muutokset. 

Vähän pohjalle tätä asiaa yleisemmin: Kun puhuin tuossa tuosta mikrobilääkeresistenssistä, niin kansainväliset tutkijat ovat kertoneet, että arvioidaan, että 2050 ihmisiä kuolee enemmän antibioottiresistenssin vuoksi kuin syöpään. Tässä on aika merkittävistä asioista loppujen lopuksi kyse. Vaikka saattaa tuntua, että mitä merkitystä on tällaisilla eläinrehuilla tai sillä, että eläinlääkärit joutuvat niistä ilmoittamaan, niin sillä on todella iso merkitys kansainvälisesti. 

Meillä asiat ovat kunnossa, ja oikeastaan minä toivoisinkin, että kaikki, jotka tämänkin puheen kuulevat, ymmärtävät sen, miten merkittävää työtä meillä on tehty. Ruoan turvallisuus ei synny itsestään, vaan se on tulos pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jossa esimerkiksi on huolehdittu siitä, että eläinten olosuhteet ovat semmoisessa kunnossa, että niitä lääkkeitä ei tarvitse ennaltaehkäisevästi antaa. Siksi esimerkiksi tässä salissa on puhuttu joskus siitä, miksi turve on hyvä kuivike pohjalla: se tappaa bakteereita luonnostaan. Tällaiset asiat ovat merkityksellisiä, samoin yleisestä hygieniasta ja muusta hyvästä hoidosta huolehtiminen. 

Tässä lainsäädännössä tiukennetaan eläinten mikrobilääkkeitten käyttösääntöjä, ja tavoitteena on mikrobilääkeresistenssin kehittymisen riskin parempi hallinta. Rehulain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi tammikuun 28. päivä, ja emme käytä mitään siirtymäsäännöksiä. Tässä, kuten edellisessäkään lainsäädännössä, nämä muutokset eivät Suomessa ole oikeastaan merkittäviä, mutta merkittävää on se, mitä tapahtuu EU:ssa, ja olen mielissäni siitä, että Suomen viesti siellä on kuultu. Se tietysti parantaa myös meidän kilpailukykyämme, että muutkin joutuvat toimia tekemään — niitä toimia, jotka ovat kuluttajan parhaaksi ja elintarviketurvallisuuden parhaaksi. 

Vielä kerran toistan: on arvioitu, että 2050 antibioottiresistenssin vuoksi — kun antibiootit eivät enää tehoa — ihmisiä kuolee enemmän kuin syöpään. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 206/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.