Senast publicerat 07-12-2021 21:57

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 191/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.