Senast publicerat 07-12-2021 22:00

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—4 i proposition RP 188/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.