Senast publicerat 07-12-2021 22:30

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Regeringens propositionRP 199/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 199/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.