Senast publicerat 07-12-2021 21:48

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 164/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.