Senast publicerat 07-12-2021 21:36

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 27/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.