Senast publicerat 07-12-2021 21:33

Punkt i protokollet PR 146/2021 rd Plenum Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00—20.56

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Regeringens propositionRP 168/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.