Senast publicerat 06-06-2021 10:43

Punkt i protokollet PR 147/2020 rd Plenum Onsdag 18.11.2020 kl. 13.59

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 19/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 19/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.