Punkt i protokollet
PR
147
2020 rd
Plenum
Onsdag 18.11.2020 kl. 13.59—21.31
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020. 
Senast publicerat 18-11-2020 22:07