Senast publicerat 08-12-2021 16:30

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2021. 

Under debatten har Ville Kaunisto understödd av Kaisa Juuso framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 214/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 10/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Ville Kaunistos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 86 ja, 63 nej; 50 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.