Senast publicerat 08-12-2021 16:48

Punkt i protokollet PR 147/2021 rd Plenum Onsdag 8.12.2021 kl. 14.03

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 7.12.2021. 

Under debatten har Kaisa Juuso understödd av Arja Juvonen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1—30 i proposition RP 129/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 31 och 32 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 85 ja, 62 nej; 52 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.