Punkt i protokollet
PR
148
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59—20.17
16
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 8 på dagordningen] 
Senast publicerat 19-11-2020 21:01