Senast publicerat 02-11-2021 11:10

Annan punkt i protokollet PR 148/2020 rd Plenum Torsdag 19.11.2020 kl. 15.59

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen jord- och skogsbruksminister Jari Leppä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson inrikesminister Maria Ohisalo 
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: