Senast publicerat 09-12-2021 20:33

Punkt i protokollet PR 148/2021 rd Plenum Torsdag 9.12.2021 kl. 16.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 18/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 18/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 8.12.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. [Sorl] — Samtidigt ber jag att det blir tystare i salen inför voteringarna. 

Lagförslag 1 

14 § 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 38 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

62 c § 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 61 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

62 l § 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att paragrafen stryks enligt reservation 1. Mari-Leena Talvitie föreslog understödd av Heikki Vestman att paragrafen stryks enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Förslagen har samma innehåll så de ställs vid omröstning samtidigt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras och Marti-Leena Talvities förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 61 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

62 m § 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att paragrafen stryks enligt reservation 1. Mari-Leena Talvitie föreslog understödd av Heikki Vestman att paragrafen stryks enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Förslagen har samma innehåll så de ställs vid omröstning samtidigt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras och Mari-Leena Talvities förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

62 n § 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att paragrafen stryks enligt reservation 1. Mari-Leena Talvitie föreslog understödd av Heikki Vestman att paragrafen stryks enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Förslagen har samma innehåll så de ställs vid omröstning samtidigt mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras och Mari-Leena Talvities förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

66 § 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 49 nej; 59 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ikraftträdandebestämmelsen 

Riikka Purra föreslog understödd av Mauri Peltokangas att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Riikka Purras förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 35 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 135/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.