Senast publicerat 09-12-2021 19:21

Punkt i protokollet PR 148/2021 rd Plenum Torsdag 9.12.2021 kl. 16.00

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Regeringens propositionRP 228/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.