Punkt i protokollet
PR
149
2018 rd
Plenum
Tisdag 29.1.2019 kl. 14.00—16.35
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.1.2019. 
Senast publicerat 29-01-2019 17:03