Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 149/2018 rd Plenum Tisdag 29.1.2019 kl. 14.00—16.35

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 267/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.1.2019.