Punkt i protokollet
PR
149
2018 rd
Plenum
Tisdag 29.1.2019 kl. 14.00—16.35
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 177/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29.1.2019 17:06