Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 149/2020 rd Plenum Fredag 20.11.2020 kl. 13.00—13.09

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 209/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2020.