Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 149/2020 rd Plenum Fredag 20.11.2020 kl. 13.00—13.09

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 151/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.