Senast publicerat 10-12-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 149/2021 rd Plenum Fredag 10.12.2021 kl. 13.00—13.17

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 206/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 206/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.