Senast publicerat 10-12-2021 14:06

Punkt i protokollet PR 149/2021 rd Plenum Fredag 10.12.2021 kl. 13.00—13.17

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Regeringens propositionRP 133/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 133/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.