Senast publicerat 10-12-2021 14:18

Punkt i protokollet PR 149/2021 rd Plenum Fredag 10.12.2021 kl. 13.00—13.17

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 193/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 193/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.