Punkt i protokollet
PR
15
2015 rd
Plenum
Torsdag 4.6.2015 kl. 12.00—12.11
3
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015
Statsrådets meddelande
Bilaga till protokollet EDK-2015-AK-9946
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen, statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Juha Sipiläs regering, tillsatt 29.5.2015 presenteras för enda behandlingen. 
Debatten om meddelandet avslutades i plenum 3.6.2015. 
Under debatten har Antti Rinne understödd av Ville Niinistö, Paavo Arhinmäki understödd av Jari Myllykoski, Päivi Räsänen understödd av Sari Essayah och Anna-Maja Henriksson understödd av Joakim Strand framställt förslag om misstroende för statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Riksdagen ska nu rösta om förslagen. Jag föreslår följande förfarande: Först ställs Paavo Arhinmäkis förslag mot Antti Rinnes förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Anna-Maja Henrikssons förslag, därefter det härvid segrande förlaget mot Päivi Räsänens förslag och slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Antti Rinnes förslag "ja", Paavo Arhinmäkis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 163 ja, 13 nej, 10 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antti Rinnes förslag. 
2) Anna-Maja Henrikssons förslag "ja", Antti Rinnes förslag "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 56 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anna-Maja Henrikssons förslag. 
3) Päivi Räsänens förslag "ja", Anna-Maja Henrikssons förslag "nej". Omröstningsresultat: 117 ja, 68 nej, 1 avstår; 13 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Päivi Räsänens förslag. 
4) Förtroende för statsrådet "ja", Päivi Räsänens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 72 nej; 13 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 02-03-2017 15:14