Senast publicerat 04-06-2021 18:58

Punkt i protokollet PR 15/2015 rd Plenum Torsdag 4.6.2015 kl. 12.00—12.11

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 

Debatt
12.07 
Ari Torniainen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! (Hälinää — Puhemies koputtaa) 

Puhemies Maria Lohela
:

Pyydän salia hiljenemään. 

Arvoisa rouva puhemies! Suomi on ikään kuin saari, jossa vienti ja tuonti kulkee pääosin meriteitse. Suomenlahdella on vilkas alusliikenne, joka lisää onnettomuusriskiä siellä. Suomi on siis hyvinkin erikoisessa asemassa moniin muihin maihin verrattuna. Suomi on viennistä riippuvainen maa. On toki tärkeää, että vastuurajoitusten määrää korotetaan, mikä taas heijastuu varustamoiden vastuuvakuutusten vakuutusmaksuihin. Toivottavasti nyt tässä hallituksen esityksessä esitetyillä korotuksilla ei kuitenkaan vaaranneta ja heikennetä Suomen kilpailukykyä ja vientiä ulkomaille samalla, kun vastuurajojen korottaminen merkitseekin todella myönteistä kehitystä mahdollisen vahingon kärsijän kohdalta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.