Punkt i protokollet
PR
15
2017 rd
Plenum
Onsdag 1.3.2017 kl. 14.03—17.46
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
Regeringens proposition
RP 264/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 16.1.2018 10:58