Senast publicerat 05-06-2021 11:13

Punkt i protokollet PR 15/2017 rd Plenum Onsdag 1.3.2017 kl. 14.03—17.46

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 264/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.