Punkt i protokollet
PR
150
2018 rd
Plenum
Onsdag 30.1.2019 kl. 13.59—15.40
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 267/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 30.1.2019 16:57