Senast publicerat 05-06-2021 17:44

Punkt i protokollet PR 150/2018 rd Plenum Onsdag 30.1.2019 kl. 13.59—15.40

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter

Regeringens propositionRP 316/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019.