Punkt i protokollet
PR
150
2018 rd
Plenum
Onsdag 30.1.2019 kl. 13.59—15.40
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019. 
Senast publicerat 30.1.2019 17:00