Punkt i protokollet
PR
150
2018 rd
Plenum
Onsdag 30.1.2019 kl. 13.59—15.40
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.1.2019. 
Senast publicerat 30-01-2019 17:00