Senast publicerat 06-06-2021 14:42

Punkt i protokollet PR 150/2020 rd Plenum Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00—19.03

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Regeringens propositionRP 195/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.