Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 150/2020 rd Plenum Tisdag 24.11.2020 kl. 14.00—19.03

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021-2025

Regeringens propositionRP 196/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.